Walne Zebranie Delegatów

W dniu 22 maja 2010 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. W trakcie zebrania zostały uchwalone zmiany w Regulaminach Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Przyjęta została informacja o stanie organizacyjnym i finansowym SRTSiRD jaką w imieniu Zarządu Głównego złożył Prezes Stowarzyszenia. Ponadto zebrani wysłuchali wystąpień Pani Mecenas Doroty Bieleckiej o zasadach prawnych korzystania ze znaku towarowego oraz Prof. Andrzeja Reńskiego na temat działalności organizacji FIEA w której jest on naszym przedstawicielem. Na zakończenie zaprezentowana została nowa strona internetowa Stowarzyszenia.