Porozumienie o współpracy

W dniu 17 maja 2010 r. zawarte zostało „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej a Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Przedmiotem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie realizacji zadań statutowych, a głównie rozwijanie inicjatyw szkoleniowych z wykorzystaniem potencjału wysoko kwalifikowanej kadry obu Stron.