Egzamin weryfikacyjny

W dniu 8.07.2010 r. Komisja Weryfikacyjna przeprowadziła egzamin weryfikacyjny na rzeczoznawców samochodowych. Egzamin ten zdało z wynikiem pozytywnym 34 asystentów oraz 2 rzeczoznawców. Na mocy uchwały nr 134/10/PZG podjętej przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 15.07.2010 r. ww. asystenci zostali przyjęci na członków Stowarzyszenia, natomiast rzeczoznawcy uzyskali rozszerzenie uprawnień o dodatkowe specjalności.