Szkolenie dla asystentów

W dniach 2-3 października 2010 r. odbyło się szkolenie obligatoryjne dla asystentów rzeczoznawcy. Udział wzięło 24 asystentów. W załączeniu fotografie z sali wykładowej.

Fotografie ze szkolenia