Seminarium

W dniu 14.10.10 r. odbyło się seminarium dla ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych. Seminarium obejmowało zapoznanie rzeczoznawców z nowymi przepisami celnymi obowiązującymi w UE, dotyczącymi pojazdów kolekcjonerskich. Seminarium odbyło się w Instytucie Transportu Samochodowego. Prelekcje w tej problematyce wygłosili:

  • przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zbigniew Maj,
  • przedstawiciel Ministerstwa Finansów - Paweł Gawroński,
  • przedstawicielka Służby Celnej RP - Anna Skaldawska.

Obecny był przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury - Michał Krasowski. Jako gospodarz na którego terenie odbyło się seminarium, prezentację o Instytucie Transportu Samochodowego wygłosił Dyrektor - Wojciech Przybylski.

W seminarium uczestniczyło 38 rzeczoznawców z całej Polski specjalizujących się w wykonywaniu wymienionych w części wstępnej ocen. Uczestnicy seminarium otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział.