Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – Ryszard Cota i Marek Jarczewski - uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród „Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego” dla szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.
Stowarzyszenie jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu są dostępne na stronie www.pbd.org.pl