Ankieta

UWAGA:
Ważna ankieta dla wszystkich członków Stowarzyszenia
- koniecznie wypełnij (5 minut czasu) i odeślij !!!

W związku z potrzebą aktualizacji danych kontaktowych i informacji merytorycznych o członkach naszego Stowarzyszenia – na posiedzeniu Zarządu Głównego SRTSiRD w dniu 15.11.2010 r. podjęto uchwałę akceptującą treść odpowiedniej ankiety. Uzyskane ta drogą informacje będą wykorzystywane jedynie do celów wewnętrznych naszego Stowarzyszenia i podlegać będą ochronie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w Polsce uregulowaniami prawnymi.

Zarząd Główny Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków SRTSiRD z prośbą o niezwłoczne wypełnienie tej ankiety.

Ankieta jest dostępna dla wszystkich członków Stowarzyszenia po zalogowaniu się na stronie, w zakładce "Moje dane".