Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”

W dniach 26-28 października 2011 r. w Zakopanem – Kościelisku odbyła się XII Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, organizowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Konferencja ta otrzymała rekomendację EVU – Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych. Uczestnicy Konferencji wysłuchali 34 referatów tematycznych, z których 2 powstały przy współudziale SRTSiRD. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym kilkunastu członków naszego Stowarzyszenia.