Egzamin

W dniu 12.12.2011 r. do egzaminu końcowego przed Komisją Weryfikacyjną przystąpiło 28 asystentów rzeczoznawcy. Z uwagi na pozytywny dla wszystkich przystępujących wynik tego egzaminu, zostaną oni zgłoszeni na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SRTSiRD do przyjęcia na członków naszego Stowarzyszenia.