Szkolenie w firmie Michelin

W dniu 25 listopada 2011 r. u czołowego producenta opon w zakładach MICHELIN w Olsztynie odbyło się szkolenie połączone z zapoznaniem się z procesem produkcji opon do samochodów osobowych. W czasie wizyty przedstawiono po raz pierwszy nowoczesny zakład formowania mieszanek gumowych mających decydujące znaczenie na przyczepność bieżnika do jezdni, w parametrach elastyczności i tłumieniu drgań, czyli podstawowych cechach opony, uwzględnianych w stosowanych przez rzeczoznawców modelach opon. Podczas szkolenia przedstawiono również system kontroli produkcji opon i przykłady opon odrzuconych.
Na fotografii uczestnicy szkolenia na tle symbolu zakładów w Olsztynie.