Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

W dniu 10 listopada 2012 r. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które w tym roku będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Na zebraniu tym wyłonione zostaną nowe władze Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję 2012-2016 r. Zebranie to poprzedzają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych Oddziałach Stowarzyszenia.