Konferencja

W dniu 23 maja 2013 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja p.t. "Wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym popełniane pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka". Z ramienia naszego Stowarzyszenia udział w konferencji wziął Kol. Wiesław Momot.