Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

W dniu 22 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym przyjęto informację Zarządu Głównego o stanie organizacyjnym i finansowym SRTSiRD w okresie od 10.11.2012 r. do 22.06.2013 r. oraz podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012.