Seminarium szkoleniowe OCHRONA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego działając w imieniu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych przy udziale Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów, Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje seminarium szkoleniowe pod tytułem:

OCHRONA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
zmiany w przepisach celnych

Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 4 października 2014 roku.

Szczegóły w załączniku.