Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 8 października 2014 r., zmarł przeżywszy 66 lat
kol. Janusz Kozioł
rzeczoznawca samochodowy od 1982 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Siedlce.