Seminarium szkoleniowe OCHRONA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

W dniu 4.10.2014 r. odbyło się w Warszawie
IV Seminarium szkoleniowe z cyklu
OCHRONA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH dotyczące - zmian w przepisach celnych.
Tematyka Seminarium obejmowała materiały do wykonywania Opinii i Ocen dla pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich.
W Seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w imieniu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych brali udział rzeczoznawcy i pracownicy Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Referaty wygłosili przedstawiciele Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów, Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Eksperci z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.
Seminarium przewodniczył prof. Włodzimierz Kurnik
Honorowym przewodniczącym Seminarium był prof. Feliks Rawski.