Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 19 czerwca 2015 r., zmarł
kol. Andrzej Wojciechowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.