W dniu 20.06.2015 roku w hotelu Parkowa w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Protokół Zebrania jest dostępny w Serwisie informacyjnym.