Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 9 września 2014 r., zmarł
kol. Wiesław Dzikowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.