Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 9 września 2015 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. inż. Jerzy Klimek
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.