Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 października 2014 r., zmarł
kol. Tadeusz Sypień
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.