Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych działając przy Zarządzie Głównym SRTSiRD, organizuje w imieniu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych 6 godzinne szkolenie specjalistyczne dla rzeczoznawców samochodowych, spełniających wymagania:

  1. aktualny wpis na listę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
  2. udokumentowane wykonywanie prac w zakresie pojazdów zabytkowych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków ruchomych.
  • Zasady uznawania przedstawianych do oceny obiektów za pojazdy: kolekcjonerskie, zabytkowe, unikatowe.
  • Oceny i opinie pojazdów zabytkowych.
  • Karty ewidencyjne pojazdów zabytkowych.

Uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym.

Termin szkolenia: 16 kwietnia 2016 r., godz. : 10.00.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Kochanowskiego 45, siedziba SRTSiRD.
Kierownik szkolenia: dr inż. Wiesław MOMOT, kom. 608 648 465.
Koszt szkolenia wynosi: 200 zł dla członka i asystenta Stowarzyszenia; 250 zł dla uczestników spoza Stowarzyszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia 2016 r. W celu zgłoszenia należy przesłać wypełniony blankiet zgłoszenia lub pismo (faks) na adres Stowarzyszenia oraz dokonać opłaty na rachunek:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego: 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 45.
61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 z dopiskiem: szkolenie CSRS.