W dniu 11.06.2016 r. w hotelu Holiday Park w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze). Delegaci wybrali władze Stowarzyszenia na Kadencję 2016-2020, składające się z: Prezesa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz nadali godność Członków Honorowych Stowarzyszenia. Zebranie nakreśliło podstawowe kierunki działania Stowarzyszenia w nadchodzącej Kadencji.