CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

W dniu 27.01.2018 r. w Warszawie potwierdzili swoje kompetencje w procesie certyfikacji niżej wymienieni Rzeczoznawcy.

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Kompetencje
1 BOLESKI Leszek KONIN CA, CC
2 CHWAŁA Jarosław PŁOCK CA, CC
3 FIJAŁKOWSKI Dariusz WAŁCZ CA, CB
4 KUBISSA Piotr PŁOCK CA, CC
5 ZAJĄC Mateusz WŁADYSŁAWÓW CA, CC

• „CA” - technika samochodowa
• „CB” - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
• „CC” - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych