Szkolenia kompetencyjne - dla kandydatów na rzeczoznawców
samochodowych Stowarzyszenia - organizowane przez Zarząd Główny

Terminy najbliższych szkoleń będą podane po ich ustaleniu.
Informacje: dr inż. Piotr Fundowicz, tel. 502 100 088.