W dniu 30 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Zdzisław Orłowski
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.