18 marca 2010 r. w Szkole Jazdy Renault w Warszawie odbyło się I Seminarium pt. "Pojazd a bezpieczeństwo ruchu drogowego" zorganizowane przez Auto Klub Dziennikarzy Polskich, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Seminarium poprowadził redaktor Aleksander Żyzny. Z ramienia Stowarzyszenia RTSiRD udział wzięli: Prezes - Emil Wolski oraz Sekretarz – Marek Jarczewski. Tematyka obrad dotyczyła:

  • stanu parku samochodowego w Polsce,
  • zagadnień bezpieczeństwa pojazdów,
  • diagnozy aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Panel dotyczący bezpieczeństwa pojazdów poprowadził Prezes SRTSiRD - Emil Wolski. W trakcie obrad wygłoszonych zostało 5 referatów. Ponadto przedstawiono pokazy zachowania sprawnych i niesprawnych pojazdów w różnych sytuacjach drogowych.