W dniach 21-22 listopada br. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność", pod patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Praw Człowieka, a współorganizatorami: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Transportu Samochodowego, „Alter Ego"- Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych, „Przejście"- Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przedstawił założenia Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna odpowiedzialność", a następnie w dwóch sesjach referatowych prelegenci z poszczególnych resortów, eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz goście z krajów Unii Europejskiej podzielili się doświadczeniami dotyczącymi sposobów ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Z ramienia naszego Stowarzyszenia w Konferencji brał udział Prezes SRTSiRD – Emil Wolski