W dniu 3 sierpnia 2011 r. odbyło się w Politechnice Poznańskiej szkolenie w zakresie pojazdów zabytkowych. W szkoleniu uczestniczyło 24 ekspertów rekomendowanych przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych oraz kandydatów na ekspertów. Podczas szkolenia zostało przedstawione nowe prawo celne (unijne) przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów - Pawła Gawrońskiego i Służby Celnej Annę Skaldowską. Wzory uzgodnionych dokumentów stosowanych przy odprawach celnych pojazdów kolekcjonerskich przedstawione zostały przez dr inż. Wiesława MOMOTA. Przedstawił on również wybrane zagadnienia Ustawy o ochronie zabytków… i wzory dokumentów dla Konserwatorów Wojewódzkich.