Polecamy lekturę profesjonalnego miesięcznika „Serwis Motoryzacyjny”. W numerze 9/2011 tego pisma ukazał się m. in. artykuł o naszym Stowarzyszeniu. Na mocy porozumienia pomiędzy SRTSiRD a wydawcą „Serwisu Motoryzacyjnego” - Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów - członkom naszego Stowarzyszenia umożliwiono prenumeratę miesięcznika w cenie preferencyjnej 110 zł (11 numerów w roku po 10 zł). Zamawiając prenumeratę należy powołać się na przynależność do SRTSiRD, z podaniem numeru legitymacji członkowskiej.