Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Dnia 22.06.2024 r. w hotelu Holiday Park odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów SRTiRD. W zebraniu wzięło udział trzydziestu jeden delegatów z regionów, ustępujący Zarząd Główny SRTSiRD i zaproszeni goście.

Na początku zebrania zgromadzeni goście na prośbę Prezesa Bolesława Pankiewicza uczcili pamięć zmarłych kolegów w mijającej kadencji; Stanisław Antonkiewicz– O/Pisz, Sławomir Gołębiowski – O/Warszawa, Jacek Niemirski – O/Siedlce, Tomasz Szymczyk – O/Lublin, Jacek Szymczak – O/Warszawa, Robert Leśniak – O/Warszawa, Wiesław Kozaczewski – O/Warszawa II, Piotr Bryński – O/Radom, Janusz Ormezowski – O/Łódź, Stanisław Widajewicz – O/Warszawa.

Prezes Bolesław Pankiewicz w Imieniu ustępującego Zarządu Głównego zgłosił wniosek o nadanie godności Prezesa Honorowego Stowarzyszenia dla kol Emila Wolskiego, przedstawiając jego sylwetkę, historię pracy i zasługi dla SRTSiRD. Zgłosił również wniosek o nadanie godności Członka Honorowego dla kolegów ; Konradowi Czwordonowi - O/Poznań, Pawłowi Giżewskiemu - O/Poznań, Eugeniuszowi Woszczkowi – O/Poznań, Wiesławowi Małkowskiemu – O/Szczecin, Ludwikowi Masłowskiemu – O/Bielsko-Biała.

Wnioski przyjęte zostały przez delegatów jednomyślnie przez aklamację.

Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło sprawdzanie z kadencji 2020-2024 i udzieliło absolutorium Prezesowi i ustępującemu Zarządowi, na czym zakończyła się część sprawozdawcza.

Najważniejszym punktem zebrania były wybory do władz SRTSiRD – Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego na kadencję 2024-2028.

W tracie tajnych wyborów wyłoniono następujące osoby:

Prezes Zarządu Głównego ; mgr inż. Dariusz Augustyniak O/Warszawa II

Członkowie Zarządu Głównego ; mgr inż. Ryszard COTA O/Warszawa II, dr inż. Walenty DUDZIAK O/Poznań, dr inż. Bolesław PANKIEWICZ O/Warszawa II, mgr inż. Robert KULCZYK O/Warszawa II, mgr inż. Maciej PACZOSA O/Rzeszów, dr inż. Stanisław SKAWIŃSKI O/Łódź, mgr inż. Marian KRUSIEWICZ O/Warszawa II, mgr inż. Wiesław GAŁĄZKA O/Gdańsk, mgr inż. Artur BOREK O/Szczecin, mgr inż. Marek BĄK O/Wrocław, mgr inż. Andrzej WRONA O/Katowice.

Głowna Komisja Rewizyjna; mgr inż. Jacek STĘPIEŃ O/Radom, mgr inż. Piotr KAŁUZIŃSKI O/Jelenia Góra, dr inż. Ryszard TOMCZAK O/Poznań, mgr inż. Michał GAMRAT O/Katowice, inż. Łukasz DĘBSKI O/Warszawa I.

Sąd Koleżeński; Piotr Fundowicz – O/Radom, Marek Kałuża – O/Katowice, Ryszard Lewiński – O/Warszawa II, Konrad Troll – O/Gdańsk, Henryk Węgłowski – O/Wrocław.

Bardzo dziękujemy kolegom delegatom za przybycie na zebranie i bardzo duże zaangażowanie w prace nad jego przebiegiem.

Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy i samych sukcesów.

Załączamy zdjęcia z wydarzenia.