Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948


Rue des Plantes 41/43
75014 Paris – France

ul. Kochanowskiego 45
01-864 Warszawa - Polska

WALNE ZEBRANIE FIEA

MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI EKSPERTÓW SAMOCHODOWYCH

Poznań 26-28 czerwca 2014 r.

 

W końcu czerwca odbyło się w Poznaniu Walne Zebranie FIEA.
W Zebraniu uczestniczyli:

 • Zarząd FIEA, z Prezydentem Jean-Claude Gillet

 • Delegaci organizacji rzeczoznawczych – członkowie FIEA z krajów:
  Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Maroko, Monako, Niemcy, Włochy,

 • rzeczoznawcy Stowarzyszenia RTSiRD,
 • zaproszeni goście.

Program Zebrania obejmował:

 • obrady w gronie Zarządu FIEA i Delegatów,
 • konferencję techniczną, na której wygłoszono referaty związane z działalnością rzeczoznawczą w Polsce i innych krajach Europy,
 • obrady statutowe FIEA,
 • wizytacje techniczne: w Fabryce autobusów Solaris i w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu,
 • uroczyste spotkanie wieczorne uczestników Zebrania.

W trakcie obrad Władz FIEA poruszano tematykę przestępczości ubezpieczeniowej – wyłudzenia i określano obszary działania w UE.

Część konferencyjną obrad otworzył Prezydent FIEA Jean-Claude Gillet.

Uczestników Zebrania w imieniu gospodarzy powitał Prezes Stowarzyszenia Emil Wolski.

W dalszej części wygłoszono między innymi referaty:

  • „Rzeczoznawstwo samochodowe jak jest a jak powinno być”.
   Pan Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

 

  • „Nowoczesne systemy wsparcia likwidatorów merytorycznych i technicznych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych w PZU S.A.”
   Pan Radosław Bedyński, PZU SA

 

  • „Prezentacja Komputerowego Systemu Info-Ekspert, oprogramowania do określania wartości pojazdów w Polsce. Przedstawienie najnowszych modyfikacji programu.”
   Pan Ryszard Cota, Info-Ekspert

 

  • „Sytuacja w zakresie załatwiania roszczeń i wykonywania ekspertyz motoryzacyjnych w Europie i na świecie”
   Pan Etienne Costet, AXA&C

 

  • „Prezentacja Centrum Technologicznego Motoryzacji Allianz Sp. z o.o.”
   Pan Christoph Lauterwasser, Allianz Sp. z o.o.

 

  • „Końcowe sprawozdanie dotyczące audytu zawodu rzeczoznawcy samochodowego w Europie”
   Pan Christoph Jeammot, Pollen Conseil

 

  • „Prezentacja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego i rzeczoznawstwa samochodowego w Polsce”.
   Panowie Walenty Dudziak i Bartłomiej Dudziak, ZG SRTSiRD EKSPERTMOT

 

Dodatkowo prezentujemy opracowanie na temat:

 • „Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce”.
  Pan Wojciech Lewicki, SRTSiRD EKSPERTMOT

W części obrad statutowych przedstawiono organizację FIEA w Europie.

Przedstawiono także:

Europejskie monitorowane projekty:

 • Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD 2),
 • Struktura szkolenia i certyfikat zawodowy

Projekty zainicjowane przez FIEA:

 • Europejskie badanie dotyczące perspektyw rozwoju zawodu rzeczoznawcy samochodowego,
 • Kroki, które mają na celu ulepszenie rozpoznawania FIEA w Europie,
 • Obowiązek informowania rzeczoznawców samochodowych.

Poza obradami Uczestnicy Zebrania wizytowali:

 • fabrykę autobusów Solaris,
 • laboratoria badawcze Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

W zakończeniu Zebrania Zarząd FIEA, Delegaci oraz zaproszeni Goście wyrazili zadowolenie z profesjonalnej organizacji oraz merytorycznego poziomu prezentacji.

Zarząd Główny SRTSiRD

 

Komplet zdjęć można pobrać tutaj