Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

W dniu 04 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 82 lata
prof. nwz. dr hab. inż. Feliks Rawski
rzeczoznawca od 1978 r.,
współtworzył Oddział Szkoleniowy Stowarzyszenia, w latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Oddziału, Członek Honorowy SRTSiRD, w roku 1994 był współautorem pierwszej Opinii Technicznej nt. pojazdu zabytkowego, Konsultant Rady Naczelnej w zakresie Pojazdów Zabytkowych, Honorowy Ekspert Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych ds. Pojazdów Zabytkowych, rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami, w specjalności zabytki techniki motoryzacji.