Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

„BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”

Uprzejmie informuję, że uruchomiony został nabór na XIX edycję Studiów Podyplomowych „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”, prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej przy współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. nadzw. WAT

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia obejmują ponad 220 godz., wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich celem jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów,
 • mechaniki ruchu pojazdów samochodowych w złożonych i krytycznych sytuacjach drogowych,
 • diagnostyki i badań pojazdów,
 • zagadnień prawnych i techniczno-analitycznych pracy biegłego,
 • techniki komputerowej,
 • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego,
 • zagadnień techniczno-prawnych dot. wypadków drogowych,
 • rekonstrukcji wypadków drogowych,
 • kosztorysowania napraw i wyceny samochodów (tylko dla profilu Kosztorysowanie napraw i wycena samochodów).

Studia Podyplomowe trwają dwa semestry, w czasie dziesięciu weekendowych zjazdów
w miesiącach październik – czerwiec z następującym podziałem zajęć:
sobota-niedziela – studia podyplomowe,
piątek (od godz. 15.45) – dodatkowe szkolenie specjalistyczne.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z ośrodków współorganizujących studia i zaproszonych ekspertów. Studia kończą się obroną pracy końcowej, planowaną w miesiącu lipcu..

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy studiów podyplomowych dodatkowo mają możliwość wyboru jednego z trzech profili szkolenia specjalistycznego, rozszerzającego program studiów podyplomowych o dodatkowe 42-48 godzin (w zależności od profilu szkolenia), w zakresie:

 • technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, profil A),
 • rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B),
 • kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).

Uczestnicy studiów mają także możliwość uczestniczenia w dodatkowym 2-dniowym szkoleniu Audatex i/lub VSIM. Zdobycie wiedzy w tym obszarze jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Dodatkowa opłata (atrakcyjna) uzależniona jest od kosztów wskazanych przez firmę Audatex i Cybid.

W ramach studiów można uzyskać:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (PW), Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (SRTSiRD) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS),
 • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydane przez SRTSiRD przy współpracy z WAT, PW i ITS,
 • certyfikat ukończenia szkolenia Audatex, V-SIM.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 26.09.2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej (pdf)