Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Celami Stowarzyszenia są:

  • kształtowanie sylwetki rzeczoznawcy samochodowego - jego kwalifikacji, kompetencji i etyki zawodowej,
  • rozwijanie szkolenia w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego,
  • doskonalenie wiedzy i metod pracy rzeczoznawców samochodowych,
  • wykonywanie analiz przyczyn i skutków wypadków drogowych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki związanej z techniką samochodową i ruchem drogowym,
  • udział w działaniach kierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa drogowego,
  • prowadzenie szerokiej współpracy z przemysłem motoryzacyjnym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, organami administracji i placówkami naukowymi działającymi w obszarze związanym z rzeczoznawstwem samochodowym.