Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Opis uprawnień

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego posiadają legitymacje członkowskie ze zdjęciem i okrągłą pieczęcią, oraz odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty dokumentujące nabyte uprawnienia. Podstawowe z tych dokumentów to:

 • Legitymacje i Zaświadczenia Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Właściwego ds. Transportu oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego potwierdzają zdobycie uprawnień Rzeczoznawcy Stowarzyszenia w następujących specjalnościach (sylwetkach):
  • A - techniki pojazdów samochodowych,
  • B - ruchu drogowego i wypadków drogowych,
  • C - kalkulacji warsztatowej.
 • Certyfikat kompetencji - potwierdzający kompetencje Certyfikowanego Rzeczoznawcy Samochodowego w zakresie:
  • CA - techniki samochodowej,
  • CB - ruchu drogowego w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
  • CC - wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury, potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych i nadające numery identyfikacyjne rzeczoznawcom spełniającym wymagania art. 79a, Ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);