Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWEGO

Wyciąg z protokółu nr 15//PZG/09 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 11 sierpnia 2009 r.

Uchwała nr 66/09/PZG z dnia 11.08.2009 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego

Prezydium Zarządu Głównego SRTSiRD postanawia przyjąć z dniem 1.09.2009 r. do stosowania przez członków Stowarzyszenia RTSiRD Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego opracowany przez Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Postanowienia Kodeksu należy stosować w zakresie który nie jest sprzeczny ze Statutem i Regulaminami Stowarzyszenia.