Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Polityka Prywatności

Oświadczenie informacyjne dla Członków i Kandydatów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Członków i Kandydatów na Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego reprezentowane przez Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-864), przy ulicy Jana Kochanowskiego 45, tel. (22) 663-15-75, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Celem zbierania danych jest kompleksowa obsługa Pana przynależności do Stowarzyszenia w tym przynależności terytorialnej do właściwego Oddziału. Główne kierunki przetwarzania tych danych obejmują:
 • tworzenie i przechowywanie akt osobowych członków,
 • ewidencję członków Stowarzyszenia poprzez tworzenie ogólnych i oddziałowych baz danych, w tym danych poszczególnych władz i organów,
 • bieżącą obsługę członkostwa w tym szkoleń, zebrań, ewidencji składek, nadawanych uprawnień i odznaczeń, wykonywania opinii w SRTSiRD itp.
 • realizacje odpowiedzi na podstawie formularza kontaktowego strony SRTSiRD.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i utrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. W przypadku odmowy udostępniania danych nie będzie możliwe dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Przysługuje Pani/Panu na podstawie złożonego pisemnego wniosku, prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie w jakim nie koliduje to z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Udostępnienie Pani/ Pana danych w niezbędnym zakresie może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach świadczenia w imieniu Stowarzyszenia usług i innych kontaktów organizacyjnych. Dane osobowe mogą być ponadto udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa. Administrator odmawia udostępnienia danych jeżeli spowodowałoby to naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji członkostwa w Stowarzyszeniu, oraz w okresie w jakim przewidują to inne obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto informuję, że Administrator Danych Osobowych tj. Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego dołoży wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby – zgodnie ze wszystkimi  obowiązującymi przepisami – zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego