Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

(w okresie 1948-2018)

1948 Powstanie Biura Porad Technicznych i Ekspertyz Samochodowych przy Automobilklubie Polski
1952 Utworzenie Głównej Komisji Rzeczoznawców w Polskim Związku Motorowym
1955 Uzyskanie nadzoru Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego nad rzeczoznawstwem PZM oraz utworzenie stałej Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa
1957 Powołanie Organizacji Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, jako autonomicznej jednostki PZM. Przyjęcie Organizacji Rzeczoznawców TSiRD PZM do Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych (F.I.E.A.)
1973 Utrata autonomii ORTSiRD w sprawach gospodarczo-finansowych. Utworzenie Biura Rzeczoznawców podporządkowanego Zarządowi Działalności Gospodarczej PZM
1990 Utworzenie niezależnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, jako kontynuatora tradycji i ciągłości działania Organizacji Rzeczoznawców TSiRD PZM
1995 Strategiczna Uchwała Rady Naczelnej SRTSiRD o otwarciu Stowarzyszenia na różne formy działalności gospodarczej rzeczoznawców
1998÷2000 Utworzenie pierwszego w kraju Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych i uzyskanie akredytacji PCBC nr 68/Cp-72/00
2000 Powołanie Oddziału Warszawa II - Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych
2001 Pozyskanie własnościowej siedziby Rady Naczelnej Stowarzyszenia
2001 Uzyskanie ochrony Urzędu Patentowego na znak towarowy "Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT"
styczeń 2002 Wprowadzenie do Ustawy "Prawo o ruchu drogowym" w art. 79a prawnego statusu zawodowego "Rzeczoznawca Samochodowy", łącznie z ewidencją certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych na liście ministra właściwego ds. transportu
2003 Współuczestniczenie w powołaniu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych
2006 Powołanie Zespołów Roboczych:
  • Instytut Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
  • Diagności Samochodowi
  • Eksperci Stowarzyszenia
2007 Powołanie Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych
2007÷2008 Przeprowadzenie I etapu zmian dostosowujących Statut Stowarzyszenia w zakresie zarządzania i członkostwa do aktualnych przepisów krajowych i unijnych
lipiec 2008 Przyjęcie Kodeksu Etyki Europejskiego Eksperta Samochodowego opracowanego przez FIEA oraz opracowywanie Krajowego Kodeksu Etyki Rzeczoznawcy Samochodowego
wrzesień 2008 Przeprowadzenie wyborów władz wg zmienionego Statutu Stowarzyszenia
maj 2009 Uroczyste Zebranie z okazji 60. lecia naszej organizacji rzeczoznawczej
luty 2010 Utworzenie i udostępnienie na stronie www. elektronicznego wydawania kwartalnika "Rzeczoznawca Samochodowy"
luty 2010 Uruchomienie nowej strony www. Stowarzyszenia – kodowanej dla członka Stowarzyszenia
sierpień 2010 Obchody 20. lecia rejestracji w Sądzie Wojewódzkim VIII Wydział Cywilny nazwy Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
czerwiec 2011 Stworzenie innowacyjnego sposobu ewidencji członków Stowarzyszenia w oparciu o składki członkowskie
listopad 2013 Powołanie Zespołu Roboczego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia pod nazwą - Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych z jednoczesną zmianą nazwy Oddziału Warszawa II na Oddział w Warszawie II "Oddział szkoleniowy"
czerwiec 2014 Zorganizowanie w Poznaniu Walnego Zebrania FIEA
sierpień 2014 Przyjęcie zmian "deregulacyjnych" obniżających wymagania dla rzeczoznawcy samochodowego zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"
czerwiec 2015 Zorganizowanie - pod patronatem SIMR PW - Konferencji pt. "Nowoczesne samochody - technologie napraw i likwidacji szkody powypadkowej"
marzec 2016 Ustanie członkostwa Stowarzyszenia RTSiRD w PZM
grudzień 2016 Rozwiązanie Oddziałów SRTSiRD w Legnicy i Toruniu
maj 2017 Zorganizowanie pod patronatem SIMR - PW i KBM – PAN II Konferencji pt. "Nowoczesne samochody - technologia napraw i likwidacji szkód komunikacyjnych"
luty 2018 Opracowanie aktualizacji Statutu Stowarzyszenia RTSiRD wg Ustawy o Stowarzyszeniach
maj 2018 Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych – RODO
maj 2018 Uroczyste Zebranie z okazji 70-lecia naszej organizacji rzeczoznawczej z udziałem przedstawicieli administracji państwowej
czerwiec 2019 Zorganizowanie pod patronatem SIMR - PW i KBM – PAN III Konferencji pt. "Nowoczesne Samochody - Technologia Napraw i Likwidacji Szkód Komunikacyjnych"
czerwiec 2020 Ze względu na epidemię covid-19 znacznie utrudnione działanie naszej organizacji