Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

 

W dniu 10 lipca 2018 r. zmarł przeżywszy 91 lat
kol. dr inż. Andrzej Górny
rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia od 1983 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa II,
wieloletni członek Kolegium Opiniodawczego i Instytutu Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego.
Pracę zawodowa rozpoczął w 1950 roku na stanowisku konstruktora w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Warszawie, w 1954 roku przeniesiony służbowo do biura Konstrukcyjnego Produkcji Części Samochodowych, w 1960 roku rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej, jako pracownik naukowo – dydaktyczny. Przez kilka kolejnych lat był starszym wykładowcą na PW.
W dniu 18 czerwca 2018 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Józef Bała
rzeczoznawca samochodowy od 1974 r.,
członek Stowarzyszenia,
do końca czynny członek Zarządu Oddziału Kraków.
W dniu 30 maja 2018 r., zmarł przeżywszy 82 lata
kol. dr inż. Bernard Wilczyński
rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu w specjalności silników spalinowych.
Wieloletni wykładowca Politechniki Poznańskiej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1971 r.
Kilka kadencji pełnił funkcję Sekretarza Rady, potem Zarządu Oddziału w Poznaniu.
W dniu 20 marca 2018 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. Eugeniusz Rybiński
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
Absolwent Politechniki Warszawskiej,
Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Zawodowo był związany z produkcją
elementów elektrotechniki motoryzacyjnej.
W latach 1998-2008 był członkiem Rady
Naczelnej pełniąc funkcję Skarbnika
Stowarzyszenia.

W 2009 r. w uznaniu zasług dla rozwoju
i działalności SRTSiRD, Zarząd Główny nadał
Koledze Eugeniuszowi godność Członka
Honorowego.
W dniu 27 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. Stanisław Grabowski
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
W dniu 11 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. inż. Henryk Orzechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1989 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
W dniu 3 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. inż. Baltazar Skrobisz
rzeczoznawca samochodowy od 1963 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
W dniu 15 września 2017 r., zmarł przeżywszy 83 lat
kol. inż. Piotr Olejnik
rzeczoznawca samochodowy od 1982 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
W dniu 1 września 2017 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Edward Pawlisz
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
W dniu 11 sierpnia 2017 r., zmarł przeżywszy 72 lat
kol. inż. Ireneusz Wójcik
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
W dniu 31 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 78 lat
kol. mgr inż. Ryszard Kucharczyk
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
W dniu 20 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż. Józef Eugeniusz Górski
rzeczoznawca samochodowy od 1984 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
W dniu 3 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr inż. Jerzy Januszewski
rzeczoznawca samochodowy od 1966 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Toruń.
W dniu 29 maja 2017 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. mgr inż. Ryszard Kasperek
konstruktor w FSC Starachowice, rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
W dniu 18 maja 2017 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. inż. Jan Drabiński
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
W dniu 18 kwietnia 2017 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. Aleksander Judkowiak
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
W dniu 4 kwietnia 2017 r., zmarł przeżywszy 71 lat
kol. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gad
doświadczony, niezwykle uczynny i aktywny
rzeczoznawca samochodowy, długoletni pracownik
naukowy Politechniki Świętokrzyskiej,
członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Kielce.
W dniu 8 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 84 lat
kol. Andrzej Orzechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
Członek Stowarzyszenia, Oddział Opole.
W dniu 7 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. inż. Waldemar Neuman
rzeczoznawca od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź,
absolwent Politechniki Łódzkiej, chętnie służył wiedzą,
doświadczeniem i pomocą młodszym kolegom.
Na długo pozostanie w naszej pamięci.
W dniu 4 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. inż. Stanisław Głód
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
W dniu 3 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 83 lat
kol. inż. Marian Stachura
rzeczoznawca samochodowy od 1973 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Gdańsk.
W dniu 30 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Zdzisław Orłowski
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
W dniu 13 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Tadeusz Sobkowicz
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
W dniu 21 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. inż. Stanisław Borchert
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
W dniu 15 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 70 lat
kol. mgr inż. Kazimierz Wnuk
rzeczoznawca samochodowy od 1983 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
W dniu 04 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 82 lata
prof. nwz. dr hab. inż. Feliks Rawski
rzeczoznawca od 1978 r.,
współtworzył Oddział Szkoleniowy Stowarzyszenia, w latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Oddziału, Członek Honorowy SRTSiRD, w roku 1994 był współautorem pierwszej Opinii Technicznej nt. pojazdu zabytkowego, Konsultant Rady Naczelnej w zakresie Pojazdów Zabytkowych, Honorowy Ekspert Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych ds. Pojazdów Zabytkowych, rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami, w specjalności zabytki techniki motoryzacji.
W dniu 30 listopada 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Stanisław Beliczyński
rzeczoznawca samochodowy od 1972 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź.
W dniu 07 listopada 2016 r., zmarł przeżywszy 70 lat
kol. mgr inż. Andrzej Ziemnik
rzeczoznawca samochodowy od 1981 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
W dniu 29 października 2016 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr Henryk Wojciechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Toruń.
W dniu 15 października 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż. Zygmunt Pawliński
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
W dniu 29 września 2016 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Józef Ludwiński
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Radom.
W sierpniu 2016 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. mgr inż. Stanisław Błądek
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.