Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

W dniu 5 czerwca 2012 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej (w Gmachu Głównym) pod patronatem rektora Politechniki Warszawskiej Włodzimierza Kurnika odbyło się Seminarium p.t. OCHRONA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH dotyczące aktualnego stanu prawnego problematyki pojazdów zabytkowych oraz udziału rzeczoznawców w procesach administracyjnych wpisywania pojazdów do rejestru zabytków oraz włączania do wojewódzkiej ewidencji zabytków. W Seminarium wzięło udział około 40 rzeczoznawców, około 30 pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, pracownicy Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej i Politechniki Świętokrzyskiej.