Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Z okazji 70-lecia naszej grupy rzeczoznawczej odbyło się Uroczyste spotkanie Naczelnych Władz Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Goście reprezentujący instytucje związane ze Stowarzyszeniem działaniami administracji państwowej jak i działaniami w różnych strukturach naszej organizacji. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Transportowego Dozoru Technicznego i Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych bezpośrednio przekazali gratulacje i życzenia dalszego rozwoju, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskie Centrum Akredytacji pośrednio przekazało życzenia dalszych sukcesów.
W spotkaniu szereg kolegów wspominało początki rzeczoznawstwa w Polsce.