Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

W dniu 26.09.2020 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze). Głównym tematem WZDS był wybór Władz Stowarzyszenia na nową kadencję (2020-2024 r.) oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi Głównemu. Podjęto również Uchwałę zatwierdzającą wynik finansowy Stowarzyszenia za 2019 rok.